Instruks for ZIP filer

Pakke ut

Åpne Filutforsker, og finn den pakkede mappen.

Hvis du vil pakke ut hele mappen, høyreklikker du for å velge Pakk ut alle og følger deretter instruksjonene. Hvis du vil pakke ut en enkeltfil eller -mappe, dobbeltklikker du på den pakkede mappen for å åpne den. Deretter drar eller kopierer du elementet fra den pakkede mappen til en ny plassering.