Introduksjon

 

Visste du at du forhandler flere ganger per dag, uten at du tenker over det?

Det er ikke tvil om at vi mennesker generelt sett er dårlig på forhandling, og går glipp av store verdier fordi  kunnskap og et godt mål ikke er på plass. Vi er svært dyktige på å akseptere det vi får presentert. Dette skal vi snu på hode, nå skal du bli en dyktig forhandler ved å bruke følgende verktøy:

  • Kunnskap
  • Mål
  • Strategi og teknikk

Lykke til med forhandlingene!

Back to: Alle leksjoner